Gastouderopvang is een vorm van kleinschalige en huiselijke kinderopvang met veel persoonlijke aandacht voor het kind. Gastouderopvang is voor kinderen van 0 – 13 jaar. De kinderen worden opgevangen door een gediplomeerde, LRKP geregistreerde gastouder. Een gastouder is iemand die kinderen opvangt en verzorgt wanneer ouders werken en / of studeren. De gastouder vangt de kinderen op in huiselijke omgeving meestal in haar eigen huis. Er zijn maximaal 5 tot 6 kinderen per dag aanwezig.

Vanwege deze kleinschalige opvang is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht van uw kind , hierdoor zal het zich snel vertrouwd voelen en zich in zijn of haar eigen tempo optimaal kunnen ontwikkelen. Alle gastouders die met GOB Famous Kids samenwerken zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Deze registratie betekent dat de gastouders aan de wettelijke kwaliteitseisen voor kinderopvang voldoen en dat u Kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst kan aanvragen.

Gastouderbureau Famous Kids screent en selecteert alle gastouders zorgvuldig op voorwaarden die zowel de overheid als gastouderbureau Famous Kids aan hen stelt. De screening geldt oa voor de opvanglocatie en de kwalificaties van de gastouder. Alles draait hierbij om veilige, vertrouwde, liefdevolle en pedagogisch verantwoorde gastouderopvang.

Bij gastouderopvang via Famous Kids betaalt u alleen voor de uren die u afneemt. Hierdoor kan deze vorm van kinderopvang in veel gevallen zeer voordelig zijn ten opzichte van andere vormen van kinderopvang.