Wanneer U belangstelling  heeft voor gastouderopvang via Famous Kids en / of u wilt graag informatie dan kan u op verschillende manieren contact met ons opnemen.

Inschrijven is gratis

Heeft U vragen dan beantwoorden wij deze graag. Wilt U zich direct inschrijven dan kan u het inschrijfformulier via de website invullen en zullen wij z.s.m. contact met u opnemen. Bij ons is inschrijven gratis en vrijblijvend. Na het inschrijven nemen wij contact met u op.  Wij bespreken met u welke wensen u heeft w.b.t. de opvang voor uw kind. Bijvoorbeeld in welke plaats en hoe vaak u de opvang wenst etc zo kunnen wij als gastouderbureau nog een beter beeld vormen en een passende gastouder voor uw kind vinden.

Soms kan het ook zo zijn dat u zelf al een passende gastouder heeft dat is uiteraard ook geen probleem en in dit geval zullen wij ook de wettelijk vereiste controles en formaliteiten voor u regelen. U kan zich dan samen met uw ‘eigen’ gastouder bij ons inschrijven.

Kennismakingsgesprek

Wanneer wij een geschikte gastouder voor u  hebben gevonden zal er een kennismakingsgesprek tussen  U (ouders) en de gastouder plaatsvinden.
Gebruikelijk is dat dit gesprek plaatsvindt zonder de aanwezigheid van het gastouderbureau omdat het hierbij gaat of dat u als ouders de sfeer bij de gastouder aanspreekt en of u een klik met deze gastouder heeft.
Soms kan het ook wel voorkomen dat wij u meerdere gastouders om uit te kiezen kunnen aanbieden. U als ouder bent  natuurlijk degene die uiteindelijk bepaalt voor welke gastouder u kiest.

Koppelingsgesprek

Wanneer zowel (vraag)ouders  als de gastouder de samenwerking graag willen gaan starten dan zal het gastouderbureau zorgen voor een koppelingsgesprek.
Hierbij worden afspraken mbt de opvang besproken, de opvanguren enzovoort. De afspraken die gemaakt worden , worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de ouders en gastouder.
Vanaf hier kan de opvang van start gaan.

Evalutie

Na 6 weken zal het gastouderbureau met u evalueren of de opvang naar wens is en of u nog extra ideeën of wensen heeft w.b.t. de opvang bij uw gastouder. Misschien moeten er nog tijden etc worden aangepast bijvoorbeeld.
Naast deze vaste evaluatie zullen er  tussentijds ook regelmatig evaluaties plaatsvinden tussen U de gastouder en het gastouderbureau.
Indien u vragen heeft dan kan u ons telefonisch of per mail bereiken.

Begeleiding van de gastouders

Wij vinden het belangrijk om een goed contact met onze gastouders te hebben en brengen in ieder geval jaarlijks minimaal 2x een bezoek aan de opvanglocatie.
Hierbij wordt jaarlijks de risico inventarisatie Veiligheid en Gezondheid door Gastouderbureau Famous Kids uitgevoerd.
Ook organiseren wij bijeenkomsten voor onze gastouders waarbij wij bijvoorbeeld diverse pedagogische onderwerpen aan bod komen.

Alle gastouders die met Famous Kids samenwerken hebben een LRKR registratie en zijn daarbij in bezit van een EHBO diploma voor kinderen het gastouderbureau zorgt ervoor dat deze op vaste periode’s wordt bijgeschoold.