Gastouderbureau Famous Kids vindt opvang op maat zeer belangrijk. Daarom vinden wij het fijn u een goede persoonlijke begeleiding te kunnen bieden.

Hier onder staan de punten waar wij rekening mee houden bij het vinden van een geschikte gastouder en het aanbieden van onze diensten :

 • Wij gaan op zoek naar een geschikte gastouder voor uw kind.
 • U heeft een vast contact persoon.
 • Minimaal 2x per jaar bezoeken wij de opvanglocatie.
 • Het jaarlijks uitvoeren van de wettelijk verplichte Risico -inventarisatie Veiligheid en Gezondheid.
 • Periodieke evaluatie van de kinderopvang samen met uw bemiddelaar en de gastouder.
 • Een online urenregistratiesysteem.
 • Jaaropgave van alle opvanguren waarmee u de ontvangen kinderopvangtoeslag kunt verantwoorden.
 • Vlotte kassiersfunctie : het innen en uitbetalen van de opvangvergoeding aan de gastouder. De overheid stelt verplicht dat alle betalingen van ouder naar gastouder via een gastouderbureau verlopen dit noemt met de kassiersfunctie.
 • Controle op geldigheid van documenten van de gastouder bijvoorbeeld van het VOG en EHBO dilploma en het legitimatie bewijs.
 • Eventueel wanneer u gastouder nog niet is ingeschreven bij het LRKR hulp bij inschrijving.
 • Ondersteuning in scholing en bijscholing van uw gastouder.
 • Pedagogische ondersteuning en begeleiding van de gastouders.